Klinisk studie: ATLANTIS™ ISUS – fast implantatretinert overkonstruksjon for optimal estetikk, funksjon og pasienttilfredshet

Selv når forholdene ikke er optimale for implantatinstallasjon, og implantatene må plasseres med stor divergens, kan behandlingen likevel løse problemene til den femtifem år gamle mannlige pasienten med fremskreden marginal periodontitt. Han kunne ikke bruke sine avtagbare proteser, og valget falt på implantatretinerte overkonstruksjoner i begge kjever selv om benkvaliteten ikke var ideell. Kirurgen fikk plassert 11 og 12 mm Astra Osseospeed implantater, og Uni-abutments ble montert. Divergensen mellom implantatene ble løst med ATLANTIS ISUS bro med keram og vinklede skruekanaler i overkjeve. ATLANTIS ISUS hybrid med kompositt ble valgt i underkjeven. Selv med utfordrende implantatplassering ble både funksjon, renhold og estetikk godt ivaretatt.

Publisert

01.08.2016

Sist oppdatert

14.09.2022

StudenterTannlegerTannteknikere

Kort oppsumert

Selv når forholdene ikke er optimale for implantatinstallasjon, og implantatene må plasseres med stor divergens, kan behandlingen likevel løse problemene til den femtifem år gamle mannlige pasienten med fremskreden marginal periodontitt. Han kunne ikke bruke sine avtagbare proteser, og valget falt på implantatretinerte overkonstruksjoner i begge kjever selv om benkvaliteten ikke var ideell. Kirurgen fikk plassert 11 og 12 mm Astra Osseospeed implantater, og Uni-abutments ble montert. Divergensen mellom implantatene ble løst med ATLANTIS ISUS bro med keram og vinklede skruekanaler i overkjeve. ATLANTIS ISUS hybrid med kompositt ble valgt i underkjeven. Selv med utfordrende implantatplassering ble både funksjon, renhold og estetikk godt ivaretatt.

– Even when conditions for implant placement are not ideal and the implants are placed with severe divergence Fifty-five-year-old male patient with total tooth loss due to advanced marginal periodontitis. He was not able to use removable dentures and came to our clinic. Fixed implant-supported bridges both in the upper and lower jaw were planned. Bone conditions were not ideal, and the implants could not be parallel. Despite this the surgeon placed 12 OsseoSpeed 3.5, 11 mm implants in a two-stage surgical procedure. After a healing period of 12 weeks, UniAbutments were placed and impressions were taken.

Logg inn for å lese videre

Som Proteket Online-medlem har du ubegrenset tilgang til kasus, statistikk og annen fagkunnskap, helt gratis.

Bli medlemLogg inn