Proteket Bergen har 2 laboratorier. I Bergen sentrum ligger vårt fullservice laboratorium for avtakbar-, implantat- og fast-protetikk, og i Åsane ligger vår spesialistavdeling for kjeveortopedi. Vi er totalleverandør av individuelt fremstilt tannteknikk og produserer daglig; proteser, kroner/broer, implantat, til kjeveortopediske apperaturer.

Vi har investert i moderne teknologi med 3d-printing og in-house fresing. Mye av vår produksjon utføres digitalt, men med over 30 års erfaring får du også det solide håndverket hos oss.
I tillegg ligger service og nær kommunikasjon vårt hjerte nært.

Summen av alt dette sikrer et estetisk og faglig godt resultat for pasienten.

1 / 0

Kjeveortopedisk avdeling

Vår spesialistavdeling for kjeveortopedi ligger i Åsane. Her produserer medarbeidere, med nisjekunnskap om reguleringsapperaturer, en rekke produkter og tjenester for hele landets kjeveortopeder. Vår produksjon utføres in-house og strekker seg fra konvensjonelle løsninger, til avanserte. Vi tilbyr også digitalt fremstilte løsninger som eksempelvis 3d-printing, lasersintret RME og usynlig tannregulering med DENTILINE.

Vår kompetanse er din kompetanse

Vi tar ansvar for kundens beste. Utvikling av faglig kompetanse driver oss og pasientbehandlingen fremover. Proteket jobber aktivt med leverandører, tannlegespesialister og universitetsmiljø for å kvalitetssikre og utvikle vår tanntekniske levering

Intraoral skanner fra Proteket Bergen

Våre partnere er dine partnere. Proteket  har samarbeidsavtaler med 3shape og Align Technology om levering av Trios og iTero skannere. Ved å leie skanner gjennom Proteket Bergen får du bedre pris, oppfølging og support. Ta kontakt for mer om fordelene.

Kurs hos oss eller hos deg

Tannteknikerne i Proteket Bergen brenner for faget og vi føler oss aldri utlært. Vi ønsker å ta ansvar for kundenes beste, og vil derfor dele av vår kompetanse gjennom forskjellige kurs. Hos oss, eller vi kan også komme til din klinikk. Spør oss om mulighetene.

Kurs og arrangementer

Noen av landets fremste tannteknikere jobber hos Proteket, og nettopp derfor har forskning og utvikling høy prioritet. Slik har vi også kunnet etablere vårt eget akademi for kunnskapsdeling, Proteket Academy. Her kan du som kunde velge mellom en rekke ulike kurs og konferanser, med aktuelle tema gjennom hele året.

Medarbeidere

Marianne Carlsen

Tanntekniker/avdelingsleder

marianne@proteket.no55 31 66 50

Alexander Østnes

Tannteknikerassistent

alexander@proteket.no55 31 66 50

Håkon Bergstad

Tannteknikerassistent

hakon@proteket.no55 31 66 50

Brian Bjarndisson

Avtakbar

brian@proteket.no55 31 66 50

Ingebjørg Brekke

Tanntekniker

ingebjorg@proteket.no55 31 66 50

Oleksandr Sazhko

Tannteknikerassistent

bergen@proteket.no55 31 66 50

Vladimir Sazhko

Porselen

vladimir@proteket.no55 31 66 50

Andrè Zeiffert

Tannteknikerassistent

andre@proteket.no55 31 66 50

Orlando Bernades

Tannteknikerassistent

bergen@proteket.no55 31 66 50

Hong Sun Park

Tanntekniker

park@proteket.no55 31 66 50

Alva Felizitas Tams

Tanntekniker/kjeveortopedi Åsane

alva@proteket.no55 19 51 40

Hege Gudmundsen

Tannteknikerassistent/kjeveortopedi Åsane

hege@proteket.no55 19 51 40

Bartosz Piotrkowski

Tannteknikerassistent/kjeveortopedi Åsane

bergen@proteket.no55 19 51 40