Proteket Sandnes ble en del av Proteket-gruppen i 2022 og er blant landets fremste og mest innovative tanntekniske laboratorier. Vi er et digitalisert fullservice laboratorium med høyt håndverksmessig kvalitet som utfører kompliserte og krevende behandlinger både innen estetikk, funksjon og avansert implantologi.
Våre samarbeidspartnere søker et sterkt samarbeid med stor grad av forutsigbarhet, kvalitet og stadig utvikling.

1 / 0

Vår kompetanse er din kompetanse

Vi tar ansvar for kundens beste. Utvikling av faglig kompetanse driver oss og pasientbehandlingen fremover. Proteket jobber aktivt med leverandører, tannlegespesialister og universitetsmiljø for å kvalitetssikre og utvikle vår tanntekniske levering

Intraoral skanner fra Proteket Sandnes

Våre partnere er dine partnere. Proteket  har samarbeidsavtaler med 3shape og Align Technology om levering av Trios og iTero skannere. Ved å leie skanner gjennom Proteket Oslo får du bedre pris, oppfølging og support. Ta kontakt for mer om fordelene.

Kurssenter

Vårt laboratorium  foreleser på større kongresser, diverse webinarer, kurser i digital dentistry og foreleser i kliniske kurs i estetikk og funksjon i store deler av verden.

Vi imøtekommer våre samarbeidspartnere og tanntekniske kolleger med intern oppfølging på de enkeltes klinikker, videreutdannelse og kursing på vårt eget kurssenter.

Kurs og arrangementer

Noen av landets fremste tannteknikere jobber hos Proteket, og nettopp derfor har forskning og utvikling høy prioritet. Slik har vi også kunnet etablere vårt eget akademi for kunnskapsdeling, Proteket Academy. Her kan du som kunde velge mellom en rekke ulike kurs og konferanser, med aktuelle tema gjennom hele året.

Medarbeidere

Ole Petter Våge

Tanntekniker/avdelingsleder

olepetter@proteket.no982 27 603

Genette Klyve Våge

Dataingeniør

genette@proteket.no922 31 555

Isabelle Andersson

Tanntekniker

isabelle@proteket.no51 96 26 96

Sibylle Hatløy

Tanntekniker

sibylle@proteket.no416 90 989

Jacopo Terlizzi

Tanntekniker

sandnes@proteket.no51 96 26 96