Personvernerklæring

1 Innledning

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Proteket AS og tilknyttede selskaper (goMatic AS, Proteket Sverige AB, -), heretter referert til som Proteket, “vi”, “oss” og/eller “vår”, behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, for hvilke formål og med hvilket rettslig grunnlag. Erklæringen forklarer også dine rettigheter som registrert og hvordan du kan utøve dem. Behandlingen av personopplysningene følger reglene i personopplysningsloven av 2018 med tilhørende EU forordning 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av slike opplysninger mv, heretter referert som GDPR.

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for ansatte i Proteket.

2 Behandlingsansvarlig

Proteket er behandlingsansvarlig for felles behandling som kjører på tvers av systemet, og for behandlingen som skjer i de norske selskapene. . Selskapet Proteket Sverige AB har eget behandlingsansvar. For mer informasjon om behandlingsansvaret vises til det enkelte selskaps personvernerklæring.

Kontaktopplysninger: Proteket AS, Sognsveien 75A, 0855 Oslo, telefon 21063131, e-post: gdpr@proteket.no

3 Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandling av personopplysninger er å yte tannteknisk produksjon for den enkelte tannlege og til den enkelte pasient og å oppfylle tilhørende krav i henhold til helse- og omsorgslovgivningens bestemmelser. Behandlingen skal bidra til å ivareta sikkerheten til tannlege, pasient og ansatte og føre til en effektiv administrasjon.

Formålet er videre å utvikle tannteknisk produksjon ved undervisning og forskning, samt foreta rapportering iht. myndighetenes krav og utarbeide statistikk og styringsdata mv.

4 Behandlingsgrunnlag

Hjemmel for behandlingen av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav a eller b)

I tilfeller der vi ikke trenger samtykke for å behandle opplysninger om deg vil dine rettigheter likevel bli ivaretatt ved at vi kun behandler personopplysninger i tråd med GDPR og gjeldende lover for virksomheten.

Vi viser til behandlingsgrunnlag for tjenester som gjelder driften i egne punkter nedenfor.

5 Særskilt om behandling av egne kundeopplysninger

5.1 Generelt
Når en person bestiller eller bruker våre tjenester, går til nettstedet vårt eller på andre måter samhandler med oss vil opplysninger om den besøkende kunne behandles.

Vi behandler passord og påloggingsinformasjon, logger og andre sikkerhetsdata som brukes for å beskytte våre tjenester og anlegg samt sikre konfidensialitet og integritet i dine opplysninger.

Vi kan behandle informasjon om avtaler, kjøp og bestillinger, betaling og fakturaer, innspilte telefonsamtaler, abonnementer og reservasjoner og dine andre samhandlinger med oss, for eksempel forespørsler og meldinger.

5.2 Proteket Online
Proteket Online er et samhandlingssystem som styrer vår produksjon og vårt samarbeid med tannlegen. Følgende personopplysninger blir behandlet:

• Tannlegens navn og adresse
• Unik ID for pasienten
• Dato for pasientens avtale ved klinikken

• Tannlegens epostadresse og telefonnummer
• Kravspesifikasjon av tannlegens bestilling for pasienten
• 2d og 3d bilder for produksjon.

Personopplysningene hentes inn til Proteket Online fra:

• Tannlegenes intraorale system
• Tannlegens registering i systemet
• Registrering av postalt tilsendt informasjon.

6 Analyse og utvikling

For å evaluere, forbedre og optimalisere våre produkter og tjenester, kan vi analysere din bruk av våre tjenester og/eller nettside.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å forbedre våre tjenester og produkter, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet de ble samlet inn for, noe som generelt ikke vil overstige tre år.

6.1 Kundeservice og tilbakemeldinger
For å kunne tilby kundeservice vil vi behandle din kontaktinformasjon (e-postadresse eller telefonnummer) samt innholdet i din melding/henvendelse til oss. Avhengig av den assistansen som etterspørres, kan vi be deg om å oppgi ytterligere personopplysninger for å kunne tilby deg god og tilpasset kundeservice.

Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilby en hyggelig og tilstrekkelig kundeopplevelse, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

6.2 Markedsføring og kommunikasjon
Vi kan sende deg, eller på annen måte informere deg om, ulike tilbud, aktiviteter og driftskritisk informasjon, f.eks. i form av nyhetsbrev eller spesialtilbud. For dette formålet vil vi behandle ditt navn, e-postadresse og andre personopplysninger knyttet til den spesifikke informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for direkte markedsføring er samtykke, med mindre du er en eksisterende kunde (i så fall baserer vi vår direkte markedsføring på vår berettigede interesse). For andre former for markedsføring er det rettslige grunnlaget vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formålene de ble samlet inn for.

7 Hvem vi deler personopplysninger med

Dine personopplysninger vil bli tilgjengelige for Proteket ansatte og tredjeparts IT-tjenesteleverandører engasjert av Proteket, bare dersom det er hjemmel i lov. For eksempel gjelder GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i).

7.1 Tilgang til og utlevering av data innenfor Proteket
Tilgang til og utlevering av dine personopplysninger skal være begrenset og redusert til det som er nødvendig for å tilby tjenestene. Basert på spesifikke berettigede grunner, deles personopplysninger mellom de behandlingsansvarlige der det er lovlig.

7.2 Tilgang til og utlevering av informasjon til eksterne parter
Proteket vil generelt ikke utlevere data til tredjeparter, men vi overfører dine personopplysninger til våre IT-tjenesteleverandører som er etablert innenfor EU/EØS.

7.3 Dine rettigheter
Du har en rekke rettigheter i forbindelse med Proteket sin behandling av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene i punkt 2 ovenfor..

Du har blant annet:
• Rett til informasjon og tilgang.
Du har rett til å be oss om informasjon om eller tilgang til dine personopplysninger. Det er noen unntak, noe som betyr at du kanskje ikke alltid mottar all informasjonen vi behandler.

• Rett til å protestere.
Du har rett til å protestere mot Protekets behandling (bruk) av dine personopplysninger. Dette betyr effektivt at du kan stoppe eller forhindre oss i å bruke dine personopplysninger. Det gjelder imidlertid bare i visse omstendigheter, og vi trenger kanskje ikke å stoppe behandlingen av dine personopplysninger hvis vi kan gi legitime grunner til å fortsette å bruke dine personopplysninger.

• Rett til sletting.
Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger under visse omstendigheter. Her vil reglene i helselovgivningen og journalforskriften gjelde.

• Rett til retting.
Du har rett til å be oss om å rette personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fullføre personopplysninger du mener er ufullstendige.

• Rett til begrensning av behandling.
Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

• Rett til å trekke tilbake samtykke.
Hvis du har samtykket til at vi behandler dine personopplysninger å motta nyhetsbrev, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst.

• Rett til å klage.
Hvis du har klager på Protekets behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

8 Cookies

Det brukes cookie-løsning på våre nettsider som hjelper oss å få en oversikt over besøkene dine på
nettsiden, proteket.no, slik at vi fortløpende kan optimere og rette innholdet på nettsiden mot besøkendes behov og interesser. Cookies kan f.eks, huske hvilke kurs du har sett , hvilken klinikk du representerte ved siste innlogging og hvilket språk du valgte.