Proteket Trondheim har levert protetikk siden 1980 og har siden starten fokusert på kvalitet, estetikk, gode produkter og sikker levering. Laboratoriet har jobbet lenge med digitale løsninger og verktøy, og er blant de laboratoriene som har kommet lengst med dette.
Laboratoriet har eget pasientmottak hvor pasient og tanntekniker kan diskutere seg frem til de beste løsningene – gjerne i samråd med tannlegen.

1 / 0

Vår kompetanse er din kompetanse

Vi tar ansvar for kundens beste. Utvikling av faglig kompetanse driver oss og pasientbehandlingen fremover. Proteket jobber aktivt med leverandører, tannlegespesialister og universitetsmiljø for å kvalitetssikre og utvikle vår tanntekniske levering

Zirkonzahn estetikk og styrke

Proteket Trondheim er blant landets fremste og mest erfarne laboratorier i produksjon av monolittiske konstruksjoner fra Zirkonzahn. Spør oss om behandlingsmuligheter både inne fast- og implantatretinert protetikk.

Intraoral skanner fra Proteket Trondheim

Våre partnere er dine partnere. Proteket  har samarbeidsavtaler med 3shape og Align Technology om levering av Trios og iTero skannere. Ved å leie skanner gjennom Proteket Trondheim får du bedre pris, oppfølging og support. Ta kontakt for mer om fordelene.

Kurs hos oss eller hos deg

Tannteknikerne i Proteket Trondheim brenner for faget og føler oss aldri utlært. Vi ønsker å ta ansvar for kundenes beste, og vil derfor dele av vår kompetanse gjennom forskjellige kurs. Hos oss, eller vi kan også komme til klinikken din. Spør oss om mulighetene.

Kurs og arrangementer

Noen av landets fremste tannteknikere jobber hos Proteket, og nettopp derfor har forskning og utvikling høy prioritet. Slik har vi også kunnet etablere vårt eget akademi for kunnskapsdeling, Proteket Academy. Her kan du som kunde velge mellom en rekke ulike kurs og konferanser, med aktuelle tema gjennom hele året.

Medarbeidere

Thomas A. Fausel

Avdelingsleder

thomas.fausel@proteket.no922 50 050

Svein Røsten

Konsulent Proteketlinjen

svein.rosten@proteket.no954 11 212

Gunvor Asmussen Nygård

Tanntekniker/ansvarlig logistikk og drift

gunvor@proteket.no73 52 33 00

Linn Maribu

Tanntekniker

linn@proteket.no73 52 33 00

Muhamed Sisic

Tanntekniker

muhamed@proteket.no73 52 33 00

Aleksandar Gjorchev

Tanntekniker

aleksandar@proteket.no73 52 33 00

Adam Farago

Tanntekniker

adam@proteket.no73 52 33 00

Daniel Kaszonyi

Tanntekniker

daniel.kaszonyi@proteket.no73 52 33 00

Kristin Rehaug-Sletvold

Kontormedarbeider

kristin@proteket.no73 52 33 00

Victor Finell

Tannteknikerassistent

victor@proteket.no73 52 33 00

Luca Ovidiu-Norbert

Tannteknikerassistent

luca@proteket.no73 52 33 00

Joanna Skorcz

Tanntekniker

joanna@proteket.no73 52 33 00

Robert Balyalya

Tanntekniker

robert@proteket.no73 52 33 00

Beata Batki

Tanntekniker

beata.batki@proteket.no73 52 33 00