Proteket Oslo har spesialister innen alle fagfelt og teller totalt 35 medarbeidere som går på jobb for å avlaste tannlegene slik at de blir best mulig i sin jobb. Takket være digitale løsninger sikrer vi at kommunikasjonen og logistikken blir god og oversiktlig.

I tillegg til laboratoriemedarbeiderne er også Protekets administrasjon samlokalisert med laboratoriet.

1 / 0

Vår kompetanse er din kompetanse

Vi tar ansvar for kundens beste. Utvikling av faglig kompetanse driver oss og pasientbehandlingen fremover. Proteket jobber aktivt med leverandører, tannlegespesialister og universitetsmiljø for å kvalitetssikre og utvikle vår tanntekniske levering

Veileder om alt innen tannteknikk

Proteket Oslo er Norges største laboratorium med 35 medarbeider som kan besvare alle dine spørsmål innen tannteknikk. Våre verdier er å være kompetent, tilgjengelig og hjelpsom. Kontakt oss og en av våre medarbeidere vil hjelpe deg.

Intraoral skanner fra Proteket Oslo

Våre partnere er dine partnere. Proteket  har samarbeidsavtaler med 3shape og Align Technology om levering av Trios og iTero skannere. Ved å leie skanner gjennom Proteket Oslo får du bedre pris, oppfølging og support. Ta kontakt for mer om fordelene.

Kurs hos oss eller hos deg

Tannteknikerne i Proteket Oslo brenner for faget og føler oss aldri utlært. Vi ønsker å ta ansvar for kundenes beste, og vil derfor dele av vår kompetanse gjennom forskjellige kurs. Hos oss, eller vi kan også komme til klinikken din. Spør oss om mulighetene.

Miljøfyrtårn

Proteket Oslo har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010. Miljøfyrtårn er et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som hjelper oss med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Rapporten for Proteket Oslo sitt klima- og miljøarbeid kan du laste ned under, og hvis du har innspill til våre miljø-og klimaarbeid, send oss en epost.

Kurs og arrangementer

Noen av landets fremste tannteknikere jobber hos Proteket, og nettopp derfor har forskning og utvikling høy prioritet. Slik har vi også kunnet etablere vårt eget akademi for kunnskapsdeling, Proteket Academy. Her kan du som kunde velge mellom en rekke ulike kurs og konferanser, med aktuelle tema gjennom hele året.

Medarbeidere

Martin Kleven

Fagansvarlig/avdelingsleder

martin@proteket.no982 57 061

Lill Johansen Parker

Avdelingsleder

lill@proteket.no917 62 305

Øyvind Paulsen

Tanntekniker/teamleder

oyvind@proteket.no454 72 015

Vibeke Hagen

Tanntekniker/teamleder

vibeke@proteket.no977 75 899

Kari Bjerke

Tanntekniker/teamleder

kari@proteket.no907 41 693

Liv Berre

Tanntekniker/teamleder

liv@proteket.no404 45 075

Tove Jørstad

Tanntekniker/teamleder

tove@proteket.no404 45 078

Patrycja Gjørven

Teamleder logistikk

patrycja@proteket.no404 45 070

Toril Mørch Knutzen

Tanntekniker

toril@proteket.no920 78 864

Ingunn Marie Skåre

Kundeveileder

ingunn@proteket.no404 45 074

Britt Janne Bergsrønning

Kundeveileder

britt.janne@proteket.no404 45 071

Marit Hegdal Grøtnes

Tanntekniker

marit@proteket.no404 45 072

Monika Stefania Mamiak

Tanntekniker

monika@proteket.no404 45 083

Georgiana Victoria Epure

Tannteknikerassistent

victoria@proteket.no404 45 085

Elwira I Szyran Olsen

Tanntekniker

elwira@proteket.no404 45 084

Astrid Teigen

Tanntekniker

astrid@proteket.no404 45 073

Unn-Mari Gullien

Tanntekniker

unn-mari@proteket.no404 45 079

Claudio Ferretti

Tanntekniker

claudio@proteket.no404 45 086

Barbara Nilsson

Tanntekniker

barbara@proteket.no404 45 080

Tanja Dimitrijevic

Logistikkmedarbeider

tanja@proteket.no21 06 31 31

Diana Zuzanna Kosciuszkiewicz

Tanntekniker

diana@proteket.no21 06 31 31

Jørgen Gerner

Tanntekniker

jorgen@proteket.no936 41 088

Kristoffer Øksenholt

Tanntekniker

kristoffer@proteket.no928 24 181

Maciej Meyer Kawula

Tanntekniker

mac@proteket.no474 68 674

Andreas Hagen

Støpetekniker

andreas@proteket.no908 57 270

Barhavan Balasubramaniam

Bud

barhavan@proteket.no941 60 045

Somaya Adrik

Tanntekniker

somaya@proteket.no404 33 694

Cindy Tran

Tanntekniker

cindy@proteket.no957 24 413

Khaled Ahmad Abdullah

Porselen

khaled@proteket.no404 45 087

Thao Nguyen

Tanntekniker

thao@proteket.no404 45 077

Marija Maloparac

Student

oslo@proteket.no21 06 31 31

Julia Oline Leidal

Tanntekniker

julia@proteket.no21 06 31 31

Malgorzata Dzierlega

Logistikkmedarbeider

malgorzata@proteket.no21 06 31 31

Jane Rolfsen

Tanntekniker/teamleder

jane.rolfsen@proteket.no957 71 066

Tim Heiseler

Tanntekniker

tim@proteket.no459 74 194