Klinisk studie: Erstatning av tapt tann med en implantatstøttet krone – strategier for å sikre et godt estetisk resultat

Behandlingsteamet møter ofte på krevende utfordringer når en tapt tann i den estetiske sonen skal erstattes. Det finnes forskjellige behandlingsalternativer, men den minst invasive behandlingen av hensyn til nabotenner vil være en implantatstøttet tannerstatning. Kirurgisk tilnærming, valg av riktige protetiske komponenter og materialer er viktige vurderinger i behandlingen. I denne kasusrapporten ble pasienten informert om at en konvensjonell behandling sannsynligvis ikke ville gitt samme tiltalende resultat som valgte behandling

Publisert

01.02.2014

Sist oppdatert

20.02.2023

StudenterTannlegerTannteknikere

Kort oppsummert

Behandlingsteamet møter ofte på krevende utfordringer når en tapt tann i den estetiske sonen skal erstattes. Det finnes forskjellige behandlingsalternativer, men den minst invasive behandlingen av hensyn til nabotenner vil være en implantatstøttet tannerstatning. Kirurgisk tilnærming, valg av riktige protetiske komponenter og materialer er viktige vurderinger i behandlingen. I denne kasusrapporten ble pasienten informert om at en konvensjonell behandling sannsynligvis ikke ville gitt samme tiltalende resultat som valgte behandling

The restorative team will often be exposed to significant challenges in trying to replace a fail-ing tooth in the esthetic zone. Different treatment alternatives exist but the least invasive method in regard to neighboring teeth would most certainly consist of the utilization of implant-supported prosthodontics. Implant site development, surgical approach, prosthodontic handling with utilization of appropriate components and materials are vital issues to consider in the therapy. In this case report, a young individual presented with circumstances which may have resulted in a less appealing treatment result with a more conventional approach. Difficulties were anticipated and different approaches as well as expected results were discussed with the patient who decided to go with the following treatment.

Logg inn for å lese videre

Som Proteket Online-medlem har du ubegrenset tilgang til kasus, statistikk og annen fagkunnskap, helt gratis.

Bli medlemLogg inn