Proteket er Miljøfyrtårn® -sertifisert

Lukk søk

Miljøfyrtårn

Proteket har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2011. «Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.»

Ved å være sertifisert gjennom Miljøfyrtårn løftes fokuset på å drive en miljøbevisst virksomhet gjennom en rekke ulike krav som må tilfredsstilles. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport som sendes til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Denne rapporten kan sendes på forespørsel.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Kravene omhandler:

  • HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Avfall
  • Transport
  • Utarbeide årlig klima- og miljørapport

For oss i Proteket innebærer dette at vi har mer fokus på arbeidsmiljøet vårt, og at arbeidsplassen skal være den beste den kan være.

Vi bidrar med å jobbe for et grønnere samfunn, og ta bedre vare på miljøet vårt. Vi kildesorterer avfallet og jobber med tiltak for å redusere avfallsmengdene. Det settes også strengere krav til våre leverandører.

Et av våre viktigste tiltak ut mot kunden er vårt online bestillingssystem; Proteket Online. Der kan man unngå å bruke papirbaserte ordreblokker, samt utskrift av dokumenter som du skal lagre digitalt uansett. Kopi av samsvarserklæring, nota og ordreseddel finner du i Proteket Online. Vil du være med å bidra til å spare miljøet, anbefaler vi at du bestiller på proteketonline.no.

Vi ønsker også å sende nyhetsbrev og kursinvitasjoner per e-post. Ved å sende oss din mailadresse, er du med på å spare miljøet!