Arbeidsgang - Proteket

Lukk søk

Arbeidsgang

Det er mange løsninger å velge mellom innen implantologien. Ingen pasienter er like.God planlegging og samarbeid mellom kirurg, tannlege og tanntekniker er viktig for et godt resultat.

Arbeidsgangen ved implantatretinert protetikk varierer, men i de fleste tilfeller leder følgende steg frem til et vellykket resultat.

 1. Behandlingsplan utarbeides etter klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Diagnose, behandlingsbehov, behandlingsalternativer, kostnadsoverslag og informert pasientsamtykke ligger til grunn før arbeidet med behandlingen starter. Bilder/foto er alltid gunstig for bruk til behandlingsplanleggingen.
 2. Nødvendig forbehandling, sanering av infeksjoner, evt. fremstilling av midlertidig protese. Dette kan være valplast, myk rebasert protese, Co/crprotese, etsebro el.
 3. Tannlege, kirurg og tanntekniker samarbeider om å finne optimal løsning for valg av implantatløsning. Dette kan innebære fremstilling av operasjonsguide.
 4. Implantatoperasjon
 5. Fremstilling eller justering av temporær løsning for tilhelings-perioden. Implantatene tillates oftest tilheling fra 6 mnd. og oppover.
 6. Distanseoperasjon; innsetting av tilhelingsdistanse/permanent distanse. I perioden frem til avtrykkstagning er mulig, kan ulike temporære løsninger brukes. Individuelt tilpasset skrudd temporær krone benyttes i noen kasus for bedret gingivautforming.
 7. Avtrykk tas på implantat eller distansenivå. Avtrykk og ønske om løsning sendes tanntekniker og benyttes for å fremstille modell og tannoppstilling for videre diskusjon.
 8. Vurdering av beste løsning og diskusjon med tanntekniker.
 9. Bestilling av tanntekniske komponenter. Disse kan være individuelt tilpassede eller standard løsninger.
 10. Fremstilling av tannerstatning. Tanntekniker og tannlege vurderer sammen valg av type tannerstatning og eventuelle prøver som er nødvendig underveis til ferdig resultat.
 11. Tannlegen mottar ferdig tannerstatning, inkludert komponenter. Dette leveres på modell eller med monteringsguide for enkel innsetting.
 12. Tannlegen monterer og foretar en nøye kontroll, evt. justering av arbeidet.
 13. Pasienten har nye tenner!