Stiftkonus - Proteket

Lukk søk

Stiftkonus

Stiftkonus er en påbygning av en rot. Den brukes i rotfylte tenner, kun når det er behov for å øke retensjonen ved krone/bro-terapi. Støpt stiftkonus, eller andre stift forankringer, vil aldri forsterke pilartannen, det er kun gjenværende tannsubstans som utgjør styrken.

Produsent

Argen/Bego/Cendres+Métaux.

Materiale

Høyedel-/edel-/uedel-legering.
Høyedelt: ≥ 60% (gull + platina gruppen*) hvor gull ≥ 40 wt.%
Edelt: ≥ 25% (gull + platina gruppen*)
Uedelt: < 25% (gull + platina gruppen*)
* Platina gruppen er platina, palladium, rhodium, iridum, osmium og ruthenium.

Produksjonsmetode

Støp eller CAD/CAM (Co/Cr eller Titan).

Indikasjoner

Brukes i rotfylte tenner kun når det er behov for å øke retensjonen ved krone / bro-terapi. Støpt stiftkonus, eller andre stift forankringer, vil aldri forsterke pilartannen, det er kun gjenværende tannsubstans som utgjør styrken. Man regner med behov for støpt stiftkonus/økt retensjon når mindre enn 50 % av okklusalflaten utgjøres av godt understøttet dentin. Støpt stiftkonus er den eneste stiftforankringen som er individuelt tilpasset rotkanal og koronal resttannsubstans.

Preparering

a) Fjern evt. karies.
b) Utfør perifer preparering, minimum 2 mm cervikalt grep («tønnebånd») rundt tannen/roten. Prepareringen gir tekniker eksakt info om okklusal utstrekning av konus.
c) Rotkanalpreparering utføres med standardiserte rotkanalborr/utvidere f. eks Platident = PD Tapered Reamers (Produits Dentaires SA) str. 1, 2 og 3. Mest brukt er str. 2 og 3. Man preparerer til fast dentinvegg, altså man fjerner all gutaperka. Gå forsiktig frem, unngå for all del perforasjon til rothinnen. Stiftens lengde bestemmes av rotlengde og 3-5 mm gutaperka må sikre en tett rotfylling apikalt. Koronalt prepareres tilnærmet traktform, gjerne ellipsefasong sett okklusalt fra. Preparasjonen har til hensikt å unngå stress-soner i form av skarpe overganger/vinkler og fungere som effektiv rotasjonssperre. Okklusalt tilstrebes en størst mulig trykkoppfangende overflate og skarpe hjørner bør avrundes. Bruk gjerne en kulediamant med diameter 0,23 eller 0,27 mm.

Avtrykk

a) Impregum 3M Espe eller forskjellige A-silikoner fungerer utmerket. I tillegg anbefales bruk av plaststift for å sikre stiftavtrykkets stabilitet. Mye brukt er røde plaststifter fra Platident = PD Tapered Sprues str. 1, 2 og 3. Personlig foretrekker jeg å bruke plaststift en størrelse mindre enn rotkanalutvideren. Uansett må plaststiften ha løs tilpasning til kanalen.
b) Prefabrikkert stift kappes og smeltes til god retensjonsfasong i koronaldelen, den må sitte godt fast i avtrykket. Deretter påføres adhesive, Polyether Adhesive 3M Espe ved Impregumavtrykk eller Heraeus Kulzer ved bruk av A-silikoner.
c) Avtrykksmasse (lightbody) sprøytes ned i kanalen og plaststiften føres på plass. Beveg stiften opp og ned et par ganger for å unngå luftblærer, vær sikker på at stiften står i bunn, sett avtrykkskjeen på plass.
d) Sjekk at avtrykket er tilnærmet 100 %, tanntekniker blir ikke bedre enn tannlegen og kan altså ikke trylle! Unngå blærer i avtrykket, unngå løs avtrykksmasse på plaststiften!
e) Etter avtrykk sementeres adekvat provisorium med tett forsegling. Bruk Ca(OH)2 i kanalen.
f) Husk bittregistrering og avtrykk av antagonerende kjeve.

Tannteknisk fremstilling

a) Stiftkonus skal helst støpes i samme legering som krone/bro-legering, dette for å unngå evt. korrosjonsproblemer.
b) Stiften skal dekke preparert okklusal overflate og perifere skjørt er uønsket.
c) Ingen porøsiteter i støpet, gode mekaniske egenskaper er viktige for langtidsprognosen.
d) Løs tilpasning, dog med presisjon av ca. 50 µm.
e) Overflaten skal være sandblåst.

Sementering

a) Fjern provisorium, rengjør kanal og koronal substans
b) Sett konus på plass, den passer perfekt dersom tannlege/tanntekniker- team har fulgt en nøyaktig prosedyre.
c) Før sementering anbefales å rubbe kanalveggene manuelt f. eks med en ru, tynn flammeformet diamant. Dette bedrer retensjonen.
d) Konus inspiseres for evt. smuss og desinfiseres med sprit. Rotkanalen renses og desinfiseres, vær nøye med tørrlegging!
e) Ved evt. blødning fra gingiva brukes selvfølgelig retraksjontråd eller adekvat alternativ.
f) Anbefalt sement er DeTrey Zink, crown and bridge. Sementen røres og føres på plass i kanalen med vinkelstykke og lentulonål.
g) Respekter stivningstid før sementoverskudd fjernes og videre behandling utføres.

Materialgaranti

5 år.

Leveringstid

Ca. 9 kalenderdager. Logg deg inn på Proteket Online for nøyaktig leveringstid.