Frest PMMA krone/bro - Proteket

Lukk søk

Frest PMMA krone/bro

I Proteket benytter vi oss av midlertidig krone(r)/bro(er) i PMMA som ledd i produksjonen av monolittisk/partiell monolittisk krone(r)/bro(er). Teknikken er en kvalitetssikrende prosedyre for flere faktorer, som eksempelvis:

 • Kontrollere helt riktig bitt (teknisk)
 • Kontrollere ønsket utseende (estetisk)
 • Midlertidig krone/bro (tidsbesparende for tannlegen)

Teknikken går ut på at vi digitalt konstruerer den endelige løsningen. Men før vi igangsetter produksjonen av Prettau Zirkoniumdioksid eller Prettau Anterior, produserer vi kronen(e)/broen(e) som midlertidig løsning i materialet PMMA. Den midlertidige løsningen prøves inn på pasienten.

Tannlegen kan enkelt finjustere den utleverte designen og/eller pasienten kan gå med kronen(e)/broen(e) i en tidsbegrenset periode for at naturlige slipefasetter skal sette sitt preg på løsningen. Når tannlegen og pasienten er tilfreds med den midlertidige løsningen trenger vi kun et avtrykk av kronen(e)/broen(e) på plass i munn. Tannteknikerne i Proteket vil skanne endringer fra den utleverte løsningen og kopiere avvik over i den allerede utførte designen. På denne måten får pasienten en endelig løsning helt lik det innprøvde.

Temp Basic/Temp Premium /Temp Premium Flexible

Temp Basic/Temp Premium/Temp Premium Flexible er digitalt fremstilt med vår Zirkonzahn fresemaskin. Materialet er biokompatibelt. Materialene har ulik gjennomskinnelighet og styrke, som velges i samråd mellom tannlegen og tanntekniker. Materialene er egnet som midlertidig løsning, ikke permanent.

Egenskaper:

 • A1-B1, A2-B2, A3-B3
 • Gode materialegenskaper for produksjon fra single kroner til større broer
 • «Bleach»: lyst materiale for produksjon av single kroner og broer

Multistratum® Flexible

Materialet er som sitt navn tilsier, fleksibelt. Samt har det estetisk tilfredstillende egenskaper. På grunn av det faktum at det ikke inneholder restmonomer anses det som biokompatibelt.
Den høye fleksibiliteten i materialet reduserer risikoen for fraktur under tilpasningen i munn, hvilket resulterer i bedre holdbarhet.
De ulike fargenyansene vil tilbyr etterligner naturlige dentinfarger i emaljen.

Multistratum® Flexible er spesielt utviklet for fremstilling av «eggeskall» krone(r)/bro(er), en midlertidig løsning vi lager på upreparerte tenner. Som navnet indikerer kan vi lage løsningen helt ned i 0,3mm tykkelse og tannlegen kan benytte broen som midlertidig løsning etter preparering.

Egenskaper:

 • Spesielt fleksibel, risikoen for fraktur er i stor grad eliminert
 • Høy slitestyrke
 • Gunstige behandlingkvaliteter
 • Biokompatibelt, uten restmonomerer
 • Bedret estetikk
 • Ideell for produksjon av langtidstemporære løsninger og «prototype» av den endelige tanntekniske erstatningen