Legeringsanalyse - Proteket

Lukk søk

Legeringsanalyse

I Proteket har vi en tydelig mal for kvalitetssikring av vår drift og produksjon. Som ledd i denne kvalitetskontrollen handler vi legering direkte fra legeringprodusenten eller via et norsk depot. I tillegg gjennomfører vi regelmessig analyse av utvalgte legeringer. Resultatet fra legeringanalysen gjennomført i januar 2015 kan du lese her..