Sertifisert - Proteket

Lukk søk

Sertifisert

Proteket AS er Norges første “3shape Trios Ready Lab”. En sertifisering som kvalitetssikrer opplæring og produksjon av digital tannteknikk.

Vi samarbeider med norske leverandører rundt leasing av 3Shape Trios3 intraoral skanner POD og CART, for mer opplysning rundt skanneren se faktaboksene under.

Vi mottar filer fra alle intraoral skannere.

For pris-, tanntekniske- eller skanner relaterte spørsmål kontakt:
Morten Thorstensen, morten@proteket.no eller 90 09 18 67.

I Proteket er vi opptatt av modernisering

Så lenge innovasjoner fungerer, er det enkelt å argumentere for hvorfor vi er opptatt av nettopp dette i Proteket.

Vi driver i høyeste grad med håndverk, men digitale verktøy kan være gode hjelpemidler til kvalitetssikring og effektivisering. I Proteket fortsetter vi satsningen på digital teknologi, vi har både kompetanse og utstyr til å være i forkant med den digitale utviklingen. Vi kan i dag motta fil fra deg eller skanne på Proteket, sende en datafil med spesifikasjonene over internett og få produsert distanser, skjeletter, kapper, avtagbare proteser eller ferdige arbeider rundt om i hele verden, på kort tid.

Vår jobb er å finne den beste produsenten til hvert enkelt produkt. Noen ganger er det i vårt laboratorium på Ullevaal Stadion, andre arbeider produseres best i Spania, Finland, Danmark, Tyskland, Kina, USA eller Sverige. Uavhengig av produksjonssted, er det tannteknikerne i Proteket som kvalitetssikrer og garanterer for alle produktene vi leverer. Det er derfor det er så viktig for oss med veiledning, løsning og garanti.

Proteket er Norges første “3Shape Trios Ready Lab™”

”Digitalt avtrykk gir deg effektiv kommunikasjon med oss. Kasus kan gjennom datamaskinen enkelt diskuteres med våre tannteknikere».

Trios Pod Color

Trios POD Color er en mobil intraoral skanner som tar liten plass og er godt egnet til å flyttes mellom behandlingsrom eller i rom med begrenset plass.

Skanning i farger

Med Trios POD Color skanner du i naturlige farger. Dette har store fordeler for å se nyanser i tenner, forskjeller på gingiva, tann og andre materialer i pasientens munn.

Pulver-fri skanning

Skanning med pulver er krevende, det kan ødelegge nøyaktigheten og er ukomfortabelt for pasient, samt det øker pasients tid i stolen.

40% raskere

Trios POD Color skanner nå 40% raskere.

Skan fra ipad

Dine avtrykk kan du nå ta med Ipad. Det gjør den enkel å transportere mellom behandlingsrom, eller oppbevare i rom med begrenset plass.

Opp til 1000 3D bilder

Kombinasjonen av 100-vis eller 1000-vis av bilder skaper det nøyaktige digitale avtrykket.

Skanning har aldri vært enklere

Den optiske leseren er enkel å manøvrere rundt i munn, og leser i nå-tid. Det er ikke nødvendig å holde skanneren i spesifikke posisjoner, vinkler eller distanser for å oppnå fokus.

Den optiske leseren kan autoklaves

Du oppnår optimal hygiene og kan imøtekomme dine hygieniske forpliktelser. Den optiske leseren sørger for korrekt varmeavgivning og er kan autoklaves.