Leie av intraoral scanner - Proteket

Lukk søk

Leie av intraoral scanner

Vi tilrettelegger vår produksjon av tannteknikk mot digitale produksjonsprosesser. Det er store gevinster å hente med fulldigital produksjon, der tannlegen tar intraorale avtrykk og vi produserer digitalt i vårt laboratorium.

Digitale avtrykk åpner muligheter for tannteknikeren å delta i kasuset allerede fra planleggings-/preparasjonsstadiet. Våre tannteknikere kan kommunisere med tannlegen, og pasienten, i seansen der tannlegen tar avtrykket. Vår erfaring er at dette øker graden av samarbeid.

Vi kan sammen avklare nødvendigheter og materialbehov, samt kvalitetssikre det digitale avtrykket med tanke på blant annet riktig parallellitet, plass til materialtykkelse og kant-begrensninger.

Rabattert leie

Leie av intraoral skanner er en tjeneste Proteket tilbyr, uten påslag fra leverandør. Hensikten med å tilby våre kunder leie av intraoral skanner, er å knytte et tettere samarbeid mellom tannlege og tanntekniker. Vi tilbyr deg en rabattordning på leie av intraoral skanner, mot at de intraorale filene blir sendt til Proteket. Sådan får du en lavere leiekostnad dess flere intraorale filer du sender til oss. Dette gjelder 3Shape, Trios3 skanner.

Vurderer du intraoral skanner fra oss?
Les mer her..

For å motta mer og detaljert informasjon om tilbudet kontakter du IOS-ansvarlig Morten Thorstensen på:
Mobil: 90091867
E-post: morten@proteket.no