Metaller - Proteket

Lukk søk

Metaller

Tannerstatninger av metaller er de best dokumenterte produktene som er benyttet idag. Metaller i tannerstatninger er satt sammen til legeringer som er biokompatible. Når det gjelder innholdet av metaller i legeringene blir det mer og mer vanlig å gå over til mindre edle, eller uedle legeringer. Dette skyldes flere grunner, blant annet; høy rågull-pris, klinisk dokumentasjon som anerkjenner bruken av uedle legeringer og CAD/CAM teknologi. Alle CAD/CAM fremstilte metall produkter lages i materialene Co/Cr eller Titan.

Metallkeramikkmnm

Metallkeramikk er en solid og godt dokumentert tannerstatning. Tannerstatningen er bygd opp med en metallisk kjerne og ovenforliggende...

Stiftkonusmnm

Stiftkonus er en påbygning av en rot. Den brukes i rotfylte tenner, kun når det er behov for å øke retensjonen ved krone/bro-terapi. Støpt...

Gullkrone/-innleggmnm

En gullkrone dekker hele den eksponerte overflaten av tannen med edel-legering. Dette er en sterk og tradisjonsrik restaurering,...

Etsebromnm

Etsebro er en tannerstatning for en tapt tann, som forankres på nabotann/-tenner. Etsebroen utformes som en tann, med vinge(r). Disse vingene...

Legeringsanalysemnm

I Proteket har vi en tydelig mal for kvalitetssikring av vår drift og produksjon. Som ledd i denne kvalitetskontrollen handler vi legering direkte...

Foto og fargeuttakicon

Et riktig uttak av form og farge er avgjørende for optimalt resultat på protetikken. Våre tannteknikere er...