CAD/CAM konstruksjon - Proteket

Lukk søk

CAD/CAM konstruksjon

CadCam fremstilling av implantatretinert protetikk er en økende produksjonsmetode. Denne teknikken kan benyttes både for sementerte løsninger (distansefremstilling og overkonstruksjon), og for skrueretinerte løsninger. Begge varianter kan produseres i materialene; Titan, CoCr og Zirkoniumdioksid. Valg av CadCam produksjon som fremstillingsmetode avhenger av implantatet og dets kompatibilitet med tilgjengelige og dokumenterte CadCam løsninger. Komponentkostnaden differensierer for støpte og CadCam freste løsninger. For freste skrueretinerte løsninger på implantatnivå er komponentkostnaden “inkludert” i løsningen. Støpte individuelle distanser til sementerbare løsninger er historie for oss i Proteket. De CAD/CAM fremstilte byr på en bedre presisjon.

Zirkonzahn Prettaumnm

«Prettau-bridge» er helfrest zirkoniumdioksid som blir innfarget før sintring. Dette produktet viser hvor...

Atlantis Suprastructure™mnm

Atlantis Suprastructure™ fra DentsplySirona er individuelle bar- og broløsninger for skrueretinerte implantatrestaureringer....

Nobel Implant Bridgemnm

Med  NobelProceraTM -systemet, kan vi tilby deg NobelProcera Implant Bridge, som er en individuelt tilpasset bro til din pasient....

Cara I-Bridgemnm

Cara I-Bridge er en presisjonsfremstilt implantatbro med dokumentert god passform. Med sin patenterte løsning for å vinkle skruekanalene...

Arbeidsgangicon

Det er mange løsninger å velge mellom innen implantologien. Ingen pasienter er like.God planlegging og samarbeid...