Lukk søk

Vi utvikler oss

Proteket tar nye steg for å styrke fagkunnskap, lokal tilstedeværelse og fortsette den digitale transformasjonen

  • Utvidet kurstilbud til hele tannhelseteamet, Proteket Academy
  • Tannteknisk leverandør med midler for å imøtekomme fremtidens behov
  • Videre investering innen digital tannteknikk
  • Lokal tilstedeværelse i deler av landet, Proteket lokalt

Gjennom 15 år har vi i Proteket tilpasset oss og ledet an i den digitale transformasjonen som preger samfunnet generelt på alle nivåer. En digital utvikling som vi gleder oss over og som vi ønsker at hele bransjen kan ta del i. Samtidig har vi alltid satt vårt fag og kunnskap i førersetet. Vi har bygget opp et kompetansesenter av tannteknikere med høy kunnskap og umettelig lyst til faglig utvikling. Den digitale utviklingen skaper mulighetsrom for enda sterkere samarbeid i hele tannhelseteamet.

Gjennom brukervennlige digitale løsninger som Proteket Online, og ikke minst etableringen av goMatic i år, har vi muliggjort en digital- og faglig tilnærming for mange tannleger. Dette er vi stolte av. Med digitale arbeidsprosesser har vi også klart å øke kvaliteten på sluttproduktet, effektivisere leveranserutiner og forhåpentligvis bidratt til å gjøre hverdagen litt enklere.

Vår store ambisjon i Proteket har alltid vært og vil alltid være at vi skal fortsette å lede an i den faglige utviklingen – dette har blitt stadig mer krevende med det enorme teknologiske taktskiftet som pågår. Kunnskap har vært, og er, en viktig forutsetning for utvikling. For ytterligere kvalitetsfokus og viktig kompetansehevning ønsker vi å skape et tettere faglig samarbeid med høy kvalitet på alle leveranser til våre kunder. Både på lokalt og nasjonalt nivå.

Vi har nå gleden av å informere om at vi har funnet en sterk industriell partner i Oris Dental Holding – en partner som deler de samme høye digitale- og kvalitetsmessige ambisjonene, og som ikke minst ønsker å bidra til at Proteket fortsetter å utvikle bransjens beste kurs- og opplæringsprogram for alle sine kunder – Proteket Academy.

Med ny eier har vi fått frihet til å investere for å utvikle vårt tilbud til alle våre kunder, slik vi tannteknikere selv mener er fremtidsriktig.
Vi skal styrke vår digitale satsning for å hele tiden kunne levere tidsriktige og kvalitetsmessige tannerstatninger. Vi skal etablere oss ved flere geografiske lokasjoner i Norge for styrket nærhet og servicegrad, og vi skal kontinuerlig øke vår tanntekniske kunnskap gjennom strukturert etterutdanning for våre medarbeidere og kunder.

Forøvrig er ingen ting endret, vi er de samme dyktige fagmenneskene som før.

Vårt hovedfokus står sterkere enn noen gang – veiledning, løsning, garanti.

proteket mai 15