Retningslinjer smittevern - Proteket

Lukk søk

Retningslinjer smittevern

Vi er alle berørt av Koronaviruset og de tiltak som myndighetene har iverksatt. Slik situasjonen er nå, anser vi det som et viktig samfunnsansvar å finne løsninger som minimerer smittefaren.

Vi er uansett opptatt av å begrense smitterisikoen for både medarbeidere, kunder, henviste pasienter og våre familier, og innfører derfor følgende retningslinjer.

Vi har hele tiden basert våre retningslinjer på de oppdaterte faglige anbefalingene fra Helsemyndighetene. Etter 5 uker med kun akutt tannbehandling er vi nå i gang igjen. Det blir en gradvis opptrapping av aktiviteter for å ivareta befolkningens behov for tannhelsetjenester. Vi iverksetter en rekke tiltak og organiserer driften slik at smittevernet blir ivaretatt på best mulig måte.

Det er et ønske om å minimere kontakt mellom følgende grupper:
• Pasient og pasient
• Pasient og tanntekniker
• Tanntekniker og tanntekniker

Sykdommen Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene fra en syk person videre til en annen person. Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte og våre tiltak legger til rette for det, spesielt håndhygiene.

Vi tar imot pasienter fra og med mandag 4. mai. Vi følger samme screeningrutiner som tannleger og har strenge hygienerutiner. For tiden gjennomfører vi kun fargeuttak, og vi gir beskjed så snart vi utvider tilbudet.

Alle pasientbesøk skal på forhånd avtales av tannlegen. «Rett inn – rett ut» prinsippet benyttes for pasientens opphold i laboratoriet og vi har kun booking hver hele time i avtaleboken for å skape god tid mellom hver pasient.

Vi har bestilt egne poser, «desinfisertposen», som distribueres til våre samarbeidende tannleger. Posen er ment å oppfordre til å desinfisere og gi oss beskjed om det dette er gjort eller ikke gjennom posens uttrykk.

Avtrykk som ikke er desinfisert og som skal åpnes av oss, desinfiserer vi.
Arbeid som sendes/leveres til tannklinikk rengjøres, og merkes med «rengjort – ikke desinfisert». Arbeider som kommer fra våre samarbeidspartnere internasjonalt er rengjort. Det er ingen retningslinjer fra FHI som påpeker at det er smittefare ved fysiske gjenstander som dette. Vi vedlegger egne skriv om dette ved forsendelser.

Vi ønsker å oppfordre våre samarbeidende tannleger til å desinfisere ett hvert avtrykk, index o.l. som sendes til oss, for å skåne alle berørte av ordren; personell hos tannlegen, speditør og oss.

Våre rutiner generelt i Proteket dekker blant annet dette: vi har fokus på daglig vask og desinfisering av hyppig berørte kontaktpunkter. Når vi er sammen, er vi ikke mer enn 5 personer samlet, og vi etterstreber å holde en avstand på 2 meter mellom oss. Møter gjennomføres digitalt så langt det går.

Vi ønsker å få til et godt samarbeid mellom tannleger og våre tannteknikere fremover.

Vi vil til enhver tid gjøre vårt ytterste for å opprettholde nødvendig bemanning for å sikre våre leveranser. Uansett håper vi at utviklingen vil fortsette i positiv retning slik at vi alle kan gå tilbake til en normal hverdag så raskt som mulig.
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet og håper at alle vil bidra positivt til dette dugnadsarbeidet.