Arbeidsgang - Proteket

Lukk søk

Arbeidsgang

Teamarbeid er nøkkelen for å komme frem til vellykkede avtagbare løsninger. Med et godt forarbeid og gode rutiner, er sannsynligheten størst for at både pasient, tannlege og tanntekniker blir fornøyde med resultatet.

Pasientene ønsker en protese som ligger stabilt og behagelig, uten gnag eller annet ubehag, som passer i bittet med god funksjon og som samtidig er estetisk tilfredsstillende. I noen tilfeller kan et godt resultat av en protese også bidra til rekonstruksjon av ansiktets form og mimikk.

Her skissereres forslag til arbeidsgang som gir gode avtagbare protetiske løsninger. Arbeidsgangen vil naturligvis variere noe avhengig av hva som er utgangspunktet og hva som skal fremstilles.

Bestillingen
Tannteknikerens første møte med pasienten er oftest indirekte, via tannlegens ordreseddel, avtrykk og evt. vedlegg. Denne informasjonen utgjør derfor grunnlaget for videre arbeid og bør inneholde:

  1. Godt utfylt ordreseddel med opplysninger om hva som bestilles og endelig protetisk løsning som skal fremstilles. Husk også å opplyse dersom noen av pasientens tenner ikke er egnet for feste av klammere til delprotese.
  2. Primæravtrykk for fremstilling av individuell skje.
  3. Foto av pasienten som viser tannform og evt. tannstilling hvis omfattende restaureringer skal fremstilles.
  4. Dersom pasienten har protese, ta et kopi-avtrykk av nåværende protese. Dette gir tannteknikeren verdifull informasjon om tannform, plassering på kjevekammen, bitthøyde, utfylling av overgangsvoll og leppestøtte. Dersom det ønskes endringer på høyde eller tannform, hjelper kopi-avtrykket tannteknikeren til å fremstille en god bittvoll eller tannoppstilling direkte.

Avtrykk
Individuell skje m/sekundæravtrykk returneres for fremstilling av bittblokk med utfyllende overgangsvoll til helproteser.

Bittregistrering
Bittblokk returneres med markeringer for fremstilling av tannoppstilling. Markeringer bør vise midtlinje, smilelinje og plan på bittvollen.

Innprøving av tannoppstilling.
Korrigeringer markeres med tusj på tannoppstillingen, og bør vise midtlinje, smilelinje, plan og evt. akseretning for fronttenner. Foto ved innprøving er god informasjon for tanntekniker og bør vise nese, lepper og hakeparti. Anbefalte bilder er:

  1. Portrett med avslappet munn
  2. Smilebilde
  3. Profilbilde som viser leppefylde og harmoni mellom hake og overleppe. Ved fremstilling av delproteser kan bildene dessuten benyttes til å finne riktig gingivalfarge for å harmonere med pasientens gingiva og gjenstående tenner. Centric-kontakter kan kommuniseres på tannoppstillingen med rødt fra tekniker, slik at tannlegen kan benytte blått kontaktpapir ved innprøving. Dette god informasjon for begge parter. Mange tannleger tar dessuten et sekundæravtrykk i endelig tannoppstilling ved fremstilling av helproteser. Dette gir god gjengivelse av leppebånd, muskelfester og overkjevens tuberavslutning, slik at protesen kan fremstilles riktig mot både kinn og muskulatur.

Ved fremstilling av delproteser kan bildene dessuten benyttes til å finne riktig gingivalfarge for å harmonere med pasientens gingiva og gjenstående tenner. Centric-kontakter kan kommuniseres på tannoppstillingen med rødt fra tekniker, slik at tannlegen kan benytte blått kontaktpapir ved innprøving. Dette god informasjon for begge parter. Mange tannleger tar dessuten et sekundæravtrykk i endelig tannoppstilling ved fremstilling av helproteser. Dette gir god gjengivelse av leppebånd, muskelfester og overkjevens tuberavslutning, slik at protesen kan fremstilles riktig mot både kinn og muskulatur.

Godkjenning
Godkjent tannoppstilling og gjerne et kontroll-index returneres for endelig fremstilling av protesen.